EWALUACJA CZASOPISM NAUKOWYCH Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informujemy, że na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191) rozpoczęła się ewaluacja czasopism naukowych za rok 2012. Celem ewaluacji jest przyznanie czasopismom naukowym punktacji, która będzie miała wpływ na punktację artykułów naukowych publikowanych w tych czasopismach.

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje, dokumenty źródłowe oraz odnośniki dotyczące tegorocznej ewaluacji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ewaluacji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopisma nie posiadające obliczonego wskaźnika Impact Factor (IF) za rok 2012 wypełniają elektroniczną ankietę oceny parametrycznej. Ankietę należy wypełnić i wysłać w formie elektronicznej do dnia 15 lipca 2013 roku.
WAŻNE - formularze nadesłane po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Udział czasopism naukowych w ocenie parametrycznej jest szczególnie istotny ze względu na fakt, iż punkty za publikacje w ocenianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismach naukowych są ważnym aspektem prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ewaluacji jednostek naukowych.

Do wypełnienia ankiety zachęcamy również czasopisma posiadające Impact Factor (IF), ponieważ pozwoli to na aktualizację danych czasopism,
w których publikują polscy naukowcy. Do udziału w parametryzacji zapraszamy zarówno czasopisma z Polski jak i z zagranicy.

Ważne daty:
5 czerwca 2013r. (środa) - Otwarcie ankiety dla czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15 lipca 2013r. (poniedziałek) - Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych, elektronicznych ankiet.

Informacje dotyczące ewaluacji czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Informacji na temat ewaluacji udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wszelkie pytania można kierować do:
Sz. P. Monika Kopka
E-mail: monika.kopka@nauka.gov.pl

Pomocy technicznej dotyczącej np. problemów z wprowadzaniem danych udziela ICM.
E-mail: helpdesk@pbn.icm.edu.pl

Dokumenty do pobrania:
- Komunikat w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191 z późn. zm).
- Ustawa o zasadach finansowania nauki.
- FAQ – najczęściej zadawane pytania.

Ważne linki:
Miejsce złożenia ankiety ewaluacji czasopisma naukowego:
https://pbn.nauka.gov.pl/

Pełna treść komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/nauka/nauka/artykul/informacja-na-temat-ewaluacji-czasopism-naukowych-w-2013-roku/


W razie pytań lub wątpliwości do państwa dyspozycji jest również zespół Index Copernicus International.
Małgorzata Łada
Tel.: +48 508 040 688
E-mail: malgorzata.lada@indexcopernicus.com